Công ty hoá chất xi mạ Minh Chất

https://www.minhchat.com.vn:443


PHIẾU KHẢO SÁT KIẾN THỨC VỀ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY

Mục đích: Thông qua phiếu khảo sát giúp công ty nắm bắt được kiến thức của nhân sự đang ở mức độ nào. Nhân sự hiểu về các sản phẩm và dịch vụ của công ty như thế nào, từ đó công ty sẽ có kế hoạch đào tạo, huấn luyện bồi dưỡng thêm những kiến thức cần thiết để đội ngũ nhân sự có thể hoàn thành tốt sứ mệnh của công ty. Và đồng hành cùng khách hàng tạo ra một sản phẩm “Uy tín, chất lượng, bền vững và có tính cạnh tranh cao”.
PHIẾU KHẢO SÁT KIẾN THỨC VỀ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY

Để tham gia khảo sát, Anh/Chị vui lòng click vào link bên dưới:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqUgUcLyXnOxfmSpay9sDILqPyH4VE1nax4-F9Aj7uFqj2oQ/viewform