Cung ứng hóa chất xi mạ, công ty hóa chất xi mạ Minh Chất, share on facebook Cung ứng hóa chất xi mạ, công ty hóa chất xi mạ Minh Chất, share on google+ Cung ứng hóa chất xi mạ, công ty hóa chất xi mạ Minh Chất, share on twitter

Hóa chất Tẩy rửa (7 sản phẩm)

Tẩy dầu ngâm tính kiềm
Chất làm sạch dầu mỡ trên bề mặt kim loại ( tính kiềm), ngâm ở nhiệt độ thường ~60oC.  Tùy theo bề mặt kim loại nền để lực chọn phụ gia thích ... Tẩy dầu ngâm tính kiềm, Xi ma, xi mạ, Cung cấp Hóa chất, Hoá chất xi mạ, Thiết bị xi mạ ,hoa chat nganh ma,Mạ Điện, Phosphate, Tẩy rửa, Nhuộm màu nhôm, nhuom mau nhom, anod hoa nhom, anode nhom, Hoa chat xi ma, xi ma,Xi mạ , xi ma , mạ kẽm , ma kem , mạ điện , ma dien , mạ niken , ma niken , mạ đồng , ma dong ,thép mạ kẽm ,thep ma kem,công nghệ mạ, cong nghe ma ,máy mạ ,may ma,gia công xi mạ, gia cong xi ma ,hóa chất xi mạ ,hoa chat xi ma,công ty xi mạ ,chuyen giao cong nghe xi ma, cong ty xi ma,cơ sơ xi mạ, co so xi ma
Tẩy dầu ngâm tính acid
Chất làm sạch dầu mỡ trên bề mặt kim loại (tính acid), có thể kết hợp với HCl hoặc H2SO4, không gây ô nhiễm hồ xi. Thường được sử dụng trong hồ Tẩy ... Tẩy dầu ngâm tính acid, Xi ma, xi mạ, Cung cấp Hóa chất, Hoá chất xi mạ, Thiết bị xi mạ ,hoa chat nganh ma,Mạ Điện, Phosphate, Tẩy rửa, Nhuộm màu nhôm, nhuom mau nhom, anod hoa nhom, anode nhom, Hoa chat xi ma, xi ma,Xi mạ , xi ma , mạ kẽm , ma kem , mạ điện , ma dien , mạ niken , ma niken , mạ đồng , ma dong ,thép mạ kẽm ,thep ma kem,công nghệ mạ, cong nghe ma ,máy mạ ,may ma,gia công xi mạ, gia cong xi ma ,hóa chất xi mạ ,hoa chat xi ma,công ty xi mạ ,chuyen giao cong nghe xi ma, cong ty xi ma,cơ sơ xi mạ, co so xi ma
Tẩy dầu ngâm Trung tính
Chất làm sạch dầu mỡ trên bề mặt kim loại , có thể sử dụng với hóa chất tính kiềm hoặc tính acid (tẩy gỉ). Thích hợp với hầu hết kim loại nền. Tẩy dầu ngâm Trung tính, Xi ma, xi mạ, Cung cấp Hóa chất, Hoá chất xi mạ, Thiết bị xi mạ ,hoa chat nganh ma,Mạ Điện, Phosphate, Tẩy rửa, Nhuộm màu nhôm, nhuom mau nhom, anod hoa nhom, anode nhom, Hoa chat xi ma, xi ma,Xi mạ , xi ma , mạ kẽm , ma kem , mạ điện , ma dien , mạ niken , ma niken , mạ đồng , ma dong ,thép mạ kẽm ,thep ma kem,công nghệ mạ, cong nghe ma ,máy mạ ,may ma,gia công xi mạ, gia cong xi ma ,hóa chất xi mạ ,hoa chat xi ma,công ty xi mạ ,chuyen giao cong nghe xi ma, cong ty xi ma,cơ sơ xi mạ, co so xi ma
Tẩy dầu điện giải
Tẩy sạch dầu mỡ bằng phương pháp điện hoá hoặc ngâm, thích hợp với kim loại nền là đồng, sắt , thép. Tẩy dầu điện giải, Xi ma, xi mạ, Cung cấp Hóa chất, Hoá chất xi mạ, Thiết bị xi mạ ,hoa chat nganh ma,Mạ Điện, Phosphate, Tẩy rửa, Nhuộm màu nhôm, nhuom mau nhom, anod hoa nhom, anode nhom, Hoa chat xi ma, xi ma,Xi mạ , xi ma , mạ kẽm , ma kem , mạ điện , ma dien , mạ niken , ma niken , mạ đồng , ma dong ,thép mạ kẽm ,thep ma kem,công nghệ mạ, cong nghe ma ,máy mạ ,may ma,gia công xi mạ, gia cong xi ma ,hóa chất xi mạ ,hoa chat xi ma,công ty xi mạ ,chuyen giao cong nghe xi ma, cong ty xi ma,cơ sơ xi mạ, co so xi ma
Tẩy dầu siêu âm
Tẩy sạch dầu mỡ bằng phương pháp siêu âm . Thích hợp với hầu hết kim loại nền. Tẩy dầu siêu âm, Xi ma, xi mạ, Cung cấp Hóa chất, Hoá chất xi mạ, Thiết bị xi mạ ,hoa chat nganh ma,Mạ Điện, Phosphate, Tẩy rửa, Nhuộm màu nhôm, nhuom mau nhom, anod hoa nhom, anode nhom, Hoa chat xi ma, xi ma,Xi mạ , xi ma , mạ kẽm , ma kem , mạ điện , ma dien , mạ niken , ma niken , mạ đồng , ma dong ,thép mạ kẽm ,thep ma kem,công nghệ mạ, cong nghe ma ,máy mạ ,may ma,gia công xi mạ, gia cong xi ma ,hóa chất xi mạ ,hoa chat xi ma,công ty xi mạ ,chuyen giao cong nghe xi ma, cong ty xi ma,cơ sơ xi mạ, co so xi ma
Tẩy dầu dung môi
Tẩy sạch dầu mỡ bằng dung môi, dạng lỏng.Thích hợp với hầu hết kim loại nền. Tẩy dầu dung môi, Xi ma, xi mạ, Cung cấp Hóa chất, Hoá chất xi mạ, Thiết bị xi mạ ,hoa chat nganh ma,Mạ Điện, Phosphate, Tẩy rửa, Nhuộm màu nhôm, nhuom mau nhom, anod hoa nhom, anode nhom, Hoa chat xi ma, xi ma,Xi mạ , xi ma , mạ kẽm , ma kem , mạ điện , ma dien , mạ niken , ma niken , mạ đồng , ma dong ,thép mạ kẽm ,thep ma kem,công nghệ mạ, cong nghe ma ,máy mạ ,may ma,gia công xi mạ, gia cong xi ma ,hóa chất xi mạ ,hoa chat xi ma,công ty xi mạ ,chuyen giao cong nghe xi ma, cong ty xi ma,cơ sơ xi mạ, co so xi ma
Tẩy dầu nhôm
Chuyên dùng tẩy dầu và tái sinh bề mặt cho chất liệu nhôm. Các hình ảnh khác:   Tẩy dầu nhôm, Xi ma, xi mạ, Cung cấp Hóa chất, Hoá chất xi mạ, Thiết bị xi mạ ,hoa chat nganh ma,Mạ Điện, Phosphate, Tẩy rửa, Nhuộm màu nhôm, nhuom mau nhom, anod hoa nhom, anode nhom, Hoa chat xi ma, xi ma,Xi mạ , xi ma , mạ kẽm , ma kem , mạ điện , ma dien , mạ niken , ma niken , mạ đồng , ma dong ,thép mạ kẽm ,thep ma kem,công nghệ mạ, cong nghe ma ,máy mạ ,may ma,gia công xi mạ, gia cong xi ma ,hóa chất xi mạ ,hoa chat xi ma,công ty xi mạ ,chuyen giao cong nghe xi ma, cong ty xi ma,cơ sơ xi mạ, co so xi ma

Phụ gia Mạ Kẽm (9 sản phẩm)

Phụ gia Mạ Đồng (6 sản phẩm)

Phụ gia Mạ Niken (Nickel) (12 sản phẩm)

Phụ gia Mạ Thiếc (2 sản phẩm)

Phụ gia Mạ Crom (5 sản phẩm)

Xử lý nhôm (7 sản phẩm)

Phosphate hóa (6 sản phẩm)

Hóa chất Chống oxy hóa (7 sản phẩm)

Xử lý trước khi sơn (1 sản phẩm)

Đánh bóng Inox (1 sản phẩm)

Nhuộm màu Nhôm (1 sản phẩm)

Phụ gia Mạ Hợp Kim (2 sản phẩm)

Phụ gia Mạ Free Nickel (0 sản phẩm)

Phụ gia Mạ Hoá Học (0 sản phẩm)

Hóa chất Xử lý Atimon (0 sản phẩm)

Thụ Động Chromate (0 sản phẩm)

Phụ gia Mạ kẽm nhúng (1 sản phẩm)